Fördelar medlemsskap i SWF

Som medlem i SWF har ansluten medlemsklubb:

  • Möjlighet till rådgivning i föreningsfrågor
  • Deltagande i SWF arrangerade provningsturnéer med intressanta utländska provningsledare
  • Tillgång till unika SWF kvalitets buteljeringar, Minimum 2 ggr/år
  • Deltagande i Convention - årlig SWF- sammankomst med masterclass, underhållning, mingel.Genomförs i anslutning till Stockholm whiskymässa.
  • Utbyte med andra SWF klubbar . Idag har SWF över 200 klubbar som organiserar fler än 8600 medlemmar spridda över landet.

Enskild medlem i ansluten medlemsklubb:

  • Tillgång till unika SWF kvalitets buteljeringar, Minimum 2 ggr/år
  • Deltagande i SWF-utbildningar. Hittills Steg 1 Whiskykunskap samt Steg 2 Provningsledarutbildning
  • Specifik branschinformation i form av kvartalsbrev /medlemssidor på hemsidan
  • Deltagande i Convention - årlig SWF- sammankomst med masterclass, underhållning, mingel.Genomförs i anslutning till Stockholm whiskymässa.
  • Medlemskap i SWF ger i regel erbjudanden om rabatterande prenumerationer/ entrébiljetter etc