Sponsorer

STORT  TACK

Dreams of Drams

Myndigheterna har klargjort att vi inte kan hålla vår Whisky Dinner den 13 nov.

Tidpunkten ligger inom det tidsspann där man i princip förbjudit middagsaktiviteter och liknande samlingar.

Vi har konfererat med Hotellet och Folkhälsomyndigheten och budskapet är tydligt.

INGA middagsinitiativ är ”tillåtna” med deltagare från ett större geografiskt område där inte alla umgås dagligen.

Som alla förstår har både vi och Grand Hotel Saltsjöbaden lagt ner mycket jobb på det här eventet, och vi har konfererat om hur vi trots allt kan genomföra det på bästa möjliga sätt.
Vi har därför bokat in ett nytt datum den 5 februari som ett nytt och sista alternativ detta verksamhetsår att genomföra en ”Whisky Dinner”.

Förhoppningsvis har vi en bättre situation avseende Covid-19 i februari.

Vi har flyttat alla bokningar till 5:e februari och vår förhoppning är att alla som anmält sig till 13 nov har möjlighet att deltaga det nya datumet.
I bifogad länk kan ni anmäla om ni vill bli krediterad anmälningsavgiften eller om avser deltaga den 5 feb. 2021 och därmed låter inbetald avgift stå kvar hos SWF.

Självklart finns det möjlighet att avboka även i ett senare skede, med rimlig framförhållning.

Om samma situation uppstår igen med inställ aktivitet så krediteras naturligtvis alla inbetalda avgifter.

Om även det nya datumet skulle bli inställt på grund av Covid-19 situationen så stryker vi aktiviteten helt och planerar för ordinarie Convention september 2021.

Klubbarna har också fått ett utskick

Med vänliga hälsningar !
Projektgruppen för Convention och Whisky Dinner.
Susan Stenström, Peter Borg, Robert Jörfalk.