Medlemsansökan

För att bli medlem i SWF skall klubben först göra en medlemsansökan länk för nedladdning

Filen är i Wordformat för att SWF administrationen lättare skall kopiera informationen

Medlemsansökan behandlas och beslut fattas av SWF. Eventuellt infordras kompletterande uppgifter.

Klubbens information läggs sedan ut på förbundets hemsida och klubbens kontaktperson registerar sig som användare på hemsidan.

Kontaktpersonen får därmed åtkomst till klubbens egna informationssidor.

Aktuell medlemsavgift inbetalas sedan enligt senare information till SWF Bankgiro 5818 - 5836