Medlemsavgifter 2017

SWF:s årsmöte beslutar årligen om medlemsavgift. Baseras på klubbens medlemsantal.
Enligt förbundsstadgar har varje klubb en röst vid årsmöte.

Betald medlemsavgift är ett krav för att kunna utnyttja förbundets erbjudanden

SWF Medlemsavgift 2017
275:- (1-9 medl.),
495:- (10-49 medl.),
770:- (50-99 medl.)
990:- (100 medl. eller fler).