Medlemsavgift

SWF:s årsmöte beslutar årligen om medlemsavgift.
Avgiften baseras på klubbens medlemsantal.
Enligt förbundsstadgar har varje klubb en röst vid årsmöte.

Betald medlemsavgift är ett krav för att kunna utnyttja förbundets erbjudanden

Verksamhetsåret löper enligt stadgarna från 1:a juli till 30:juni året därpå
Medlemsavgift kan betalas från 1:a juli och avgiften är den då den gällande avgiften vilket
betyder att efter årsmötet, som i regel är sent i september, så kan avgiften vara högre.

Medlemsavgift skall enligt stadgarna betalas senast 1 nov under pågående verksamhetsår.

SWF Medlemsavgift (aktuell årsavgift)

275:- (1-9 medl.)
495:- (10-49 medl.)
770:- (50-99 medl.)

990:- (100 medl. eller fler)