Under denna meny samlas handlingar inför årsmöte. Dokumenten lagras per år. Samt godkända rapporter, dokument tagna av Årsmöte.
För att läsa dokument kan du behöva en PDF-läsare, typ Adobe Acrobat. Kan laddas ner från Adobe