Convention

SWF logo ljus 200 genom
I anslutning till Stockholm Beer & Whisky anordnar SWF sitt årliga
 
 
Convention med Årsmöte  Fredag- 2017-09-29

Mer information kommer efter hand

Årligen håller SWF en sammankomst i anslutning till förbundets årsmöte, det sk Convention.
Och av tradition och praktiska hänsyn hålls Convention i anslutning till Whiskymässan i Stockholm.
Detta bl a för att få "tillgång" till de utländska Masters distillers som besöker mässan

Vid Convention samlas reprsentanter och medlemmar från olika delar av landet.
Klubbar med varierande klubbstorlekar, nya som gamla klubbar.
En gemensam masterclass oftast ledd av flera prominenta personer från destillerier.
Utdelning av SWF utmärkelser.

Ofta ackompanjerad av lämplig musikband. Säckpipeblåsare.

Kvotering

Syftet med kvotering är att undvika en situation där några få stora klubbar bokar alla platser samt ge dom som inte
får informationen med en gång får en längre respit att anmäla sina deltagare.
Om man deltar i årsmötet skall man alltid ha förtur, vilket betyder att en liten klubb alltid får 2 platser om man går på årsmötet

Kvoteringen fungerar på följande sätt:
Om antalet anmälda deltagare är större än 250 så kvoterar vi
Först fyller vi upp till kvoten enligt tabell nedan i anmälningsordning
Därefter fyller vi på med kvarvarande platser upp till 250, även det i anmälningsordning.
Om platser finns kvar tilldelas dessa löpande efter de anmälningar som kommit in från start

Varje klubb ansvarar ekonomiskt i grupp för det antal deltagare som anmäls, d.v.s. inga enskilda anmälningar.

OBS att vi bara i verkliga undantagsfall kan återbetala avgiften.

Antalet platser är begränsat till 250 då vår lokal av säkerhetsskäl inte får ha fler gäster. 

KVOT:

Garanterat antal deltagare per medlemskategori
  1- 9  >             1 deltagare
10-49 >             5 deltagare
50-99 >           10 deltagare
>100                20 deltagare
Årsmötesdeltagare får alltid en extra plats