SWF aktiviteter (Events)

SWF verksamheter sker främst i de lokala medlemsklubbarna. Eftersom bl a klubbarnas storlek, inriktning och medlemmar skiljer sig åt, varierar de olika klubbarnas aktiviteter och dess omfattning. Från 4-6 provningar per år till en gång per månad. Gemensamma resor till destillerier, mässor och andra whiskyrelaterade events.

 • Förbundets ambition är att stödja alla klubbar genom att erbjuda rådgivning

 • Utbildningsprogram. Idag finns STEG-1 Whiskykunskap, STEG-2 Provningsledarutbildning, en introduktion

 • Turneplaner med främst utländska turneledare.

 • En uppskattad förbundsverksamhet är förbundets buteljeringar av kvalitetswhisky, som erbjuds medlemsklubbar och dess medlemmar.

 • Årligen hålle SWF en sammankomst i anslutning till förbundets årsmöte, det sk Convention.
  Där klubbmedlemmar från olika delar av landet och klubbstorlekar, nya som gamla klubbar träffas.
  En gemensam masterclass oftast ledd av influgna personer från destillerier.
  Utdelning av SWF utmärkelser.
  En enkel förtäring.
  Ofta ackompanjerad av lämplig musikband.