Sponsorer

STORT  TACK

Dreams of Drams

Utträde SWF

För att avsluta Er klubbs medlemskap formellt, vill vi att ni skickar ett E-post till ordf@svenskawhisky. se innehållande

 

Klubbnamn KlubbId

Vi avslutar vårt medlemskap i SWF - Svenska Whiskyförbundet.

Vi gör inga anspråk på Svenska WhiskyFörbundets tillgångar.

 

Skall "undertecknas" av minst 3 medlemmar i klubben, samt kopia på klubbbeslutet om utträde ur SWF med

 

Datum

Säte

Namn1, E-postadress1, telefonnr1
Namn2, E-postadress2, telefonnr2
Namn3, E-postadress3, telefonnr3

gärna också anledningen till utträde (inte obligatoriskt)

 

Allt detta för att kunna säkerställa att klubben och ingen enskild person har agerat