Sponsorer

STORT  TACK

Dreams of Drams

För att bli medlem i SWF skall klubben först göra en medlemsansökan se länk nedan.

Medlemsansökan behandlas och godkänns av SWF. Eventuellt infordras kompletterande uppgifter.

Klubben information läggs ut på på förbundets hemsida och klubbens kontaktperson registerar sig som användare på hemsidan.

Kontaktpersonen får därmed åtkomst till speciella informationssidor.

Aktuell medlemsavgift inbetalas sedan enligt senare information till SWF Bankgiro